Lô xiên 3 ăn bao nhiêu cho 1 điểm lô

Lô xiên 3 ăn bao nhiêu cho 1 điểm lô